خریداران به همراه کتاب زیر ...
پاتریک موری، جلال مردانه (مترجم)، زهرا پاکباز (مترجم)، محمد مهدی سلطان دلال (زیرنظر) پاتریک موری
ناشر: اندیشه رفیع - 1392
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پاتریک آر موری، علی قجری (مترجم) پاتریک آر موری
ناشر: آییژ - فروردین 1389
دیوید جان، ویلیام پتری، عمید اطهری (مترجم) دیوید جان
ناشر: آییژ - مهر 1386
حسین گودرزی، محمدکریم رحیمی حسین گودرزی
ناشر: آییژ - آذر 1389
هنگامه علی بیک، غلامحسین باباهادی (ویراستار) هنگامه علی بیک
ناشر: فیروزه - آذر 1401
منیژه کرمی منیژه کرمی
ناشر: دانشگاه شاهد - دی 1390
ولف کروگر، آنالیز کروگر، مهدی کریمی (مترجم)، علی مرتضوی (مترجم)، رسول کدخدایی (مترجم)، سعید رحیمی یزدی (مترجم) ولف کروگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1402
ژئو بروکس، ژانت بوتل، کارن س کارول، استفان آ. مورس، تیموتی آ. مایتسنر، محسن ارجمند (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، موسی محمدنیاافروزی (مترجم)، پرویز مالک نژاد (زیرنظر) ژئو بروکس
ناشر: ارجمند، نشر شکوه زبان پژوه - دی 1389
فاطمه خطاوی (مترجم)، الهام زارع (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، فرهاد غریب دوست (زیرنظر) فاطمه خطاوی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع، سماط - دی 1388
حسین صناعی زاده حسین صناعی زاده
ناشر: دادگستر - فروردین 1392