خریداران به همراه کتاب زیر ...
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1394
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1397
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
هادی قربانی (ویراستار)، مرضیه ترابی(محقق) هادی قربانی (ویراستار)
ناشر: شهیدی - 15 تیر 1400
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 آبان 1400
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 12 اردیبهشت 1398
ناشر: آرمان شهر - 12 دی 1390
گوردون کالن گوردون کالن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر 1395
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 مرداد 1397