خریداران به همراه کتاب زیر ...
بیژن عبدالکریمی (گردآورنده) بیژن عبدالکریمی (گردآورنده)
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1396
5000000 ریال 4500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
توشی هیکو ایزوتسو، مهدی سررشته داری (مترجم) توشی هیکو ایزوتسو
ناشر: مهراندیش - اردیبهشت 1384
توشیهکیو ایزوتسو، فریدون بدره ای (مترجم) توشیهکیو ایزوتسو
ناشر: موسسه نشر فرزان روز - فروردین 1402
جانی واتیمو، ریچارد ررتی جانی واتیمو
ناشر: علم - شهریور 1399
سورن کی یرکگور، محمدهادی حاجی بیگلو (مترجم)، مرتضی نوری (ویراستار) سورن کی یرکگور
ناشر: شب خیز - آذر 1401
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1399
ناشر: نقد فرهنگ - دی 1396
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - مرداد 1399
دیوید هاروی دیوید هاروی
ناشر: دات - آذر 1398
آلکسی دو توکویل، محسن ثلاثی (مترجم) آلکسی دو توکویل
ناشر: مروارید - اردیبهشت 1402