خریداران به همراه کتاب زیر ...
رومن گاری، لیلی گلستان (مترجم) رومن گاری
ناشر: نشر ثالث - دی 1398
1100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 1391
رومن گاری، مهدی غبرائی (مترجم) رومن گاری
ناشر: ناهید - خرداد 1402
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 1402
هاینریش بول، محمد اسماعیل زاده قندهاری (مترجم) هاینریش بول
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1402
آنا گاوالدا، الهام دارچینیان (مترجم) آنا گاوالدا
ناشر: شرکت نشر قطره - شهریور 1401
کورت ونه گوت، علی اصغر بهرامی (مترجم) کورت ونه گوت
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1400
هاروکی موراکامی، مهدی غبرائی (مترجم) هاروکی موراکامی
ناشر: نیلوفر - اسفند 1402
هاروکی موراکامی، بزرگمهر شرف الدین (مترجم)، پولاد فرخزاد (ویراستار) هاروکی موراکامی
ناشر: نشر چشمه - تیر 1401
رولف دوبلی، علی شهروزستوده (مترجم)، بهزاد توکلی نیشابوری (مترجم)، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - دی 1402