خریداران به همراه کتاب زیر ...
اتین ژیلسون، سیدحمید طالب زاده (مترجم)، محمدرضا شمشیری (مترجم)، کریم مجتهدی(مقدمه) اتین ژیلسون
ناشر: حکمت - فروردین 1401
2400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مسعود ناصری، منوچهر بشیری راد (ویراستار)، فرید مرادی (ویراستار) مسعود ناصری
ناشر: مثلث - شهریور 1400
استیون رید استیون رید
ناشر: جامعه المفید - بهمن 1394
اتین ژیلسون، رضا گندمی نصرآبادی (مترجم) اتین ژیلسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب - 1395
ژیل دلوز، مهدی پارسا (مترجم) ژیل دلوز
ناشر: گام نو - فروردین 1386
محمدتقی مصباح، احمد حسینی شریفی (محقق) محمدتقی مصباح
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - تیر 1391
ناشر: طهوری - آذر 1402
ناشر: نقش و نگار - آذر 1398
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - دی 1401
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - تیر 1399