خریداران به همراه کتاب زیر ...
اتین ژیلسون، سیدحمید طالب زاده (مترجم)، محمدرضا شمشیری (مترجم)، کریم مجتهدی(مقدمه) اتین ژیلسون
ناشر: حکمت - فروردین 1401
2400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نیلوفر - مرداد 1398
مارتین هایدگر، فرهاد سلمانیان (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: نشر مرکز - دی 1401
ایمانوئل کانت، عبدالکریم رشیدیان (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نشر نی - دی 1402
مایکل هری لسناف مایکل هری لسناف
ناشر: ماهی - بهمن 1398
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: کندوکاو - اردیبهشت 1399
ایمانوئل کانت، انشاء الله رحمتی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نور الثقلین - مهر 1385
ویلاردون ارمن کواین، جوزف یولیان، پرژاد طرفه نژاد (مترجم)، رسول رسولی پور (ویراستار) ویلاردون ارمن کواین
ناشر: اشاره - آبان 1387
محمد ضیمران، مراد مهدی نیا (ویراستار) محمد ضیمران
ناشر: فرهنگستان هنر - فروردین 1393
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، بهرام عباسی (مترجم) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: لوح فکر - خرداد 1400