خریداران به همراه کتاب زیر ...
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - دی 1390
170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آرتور اردمن، جورج سندور، عباس راستگو (مترجم)، محمدمهدی هیهات (مترجم) آرتور اردمن
ناشر: نوپردازان - تیر 1389
مهرداد عابدی، رها عابدی مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش - دی 1391
تقی شفیعی، محمود برنجکوب (ویراستار) تقی شفیعی
ناشر: شیخ بهایی - تیر 1396
مارتین هوارد ساد، علی اصغر عطائی (مترجم)، اکرم کبکی (ویراستار) مارتین هوارد ساد
ناشر: علمی و فنی - آبان 1401
جیمی.ج کتی، محمدرضا بسمی (مترجم) جیمی.ج کتی
ناشر: دانشگاه شاهد - دی 1390
تامس فلوید، مهرداد عابدی (مترجم) تامس فلوید
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - بهمن 1392
جی دیوید اروین، اچ. تروی ناگل، ویکتورپی نلسون، بیل دی کارول، محمود دیانی (مترجم) جی دیوید اروین
ناشر: نص - مرداد 1397
علی خدایی علی خدایی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1392
همایون عریضی همایون عریضی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - بهمن 1390