خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان واتسون، جاشوا مصطفی، شهروز فرهنگ (مترجم) جان واتسون
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - فروردین 1389
18000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: اشراقی، صفار - 1393
کنت اچ. بلانچارد، پل هرسی، علی علاقه بند (مترجم) کنت اچ. بلانچارد
ناشر: امیرکبیر - آذر 1401
ویلیام سی یرز، شرف الدین شرفی (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - خرداد 1400
منصور سجاد (گردآورنده) منصور سجاد (گردآورنده)
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - شهریور 1390
زینب پورمدنی، سیدحسن سیدمحمدی شال زینب پورمدنی
ناشر: مرسل - اردیبهشت 1402
بهزاد خورشیدی بهزاد خورشیدی
ناشر: نوپردازان - دی 1387
ناشر: کرشمه - تیر 1388
فاطمه تیموری(شاعر) فاطمه تیموری(شاعر)
ناشر: قله - آذر 1386
وضعیت: دست دوم
کارل مارکس، حسن مرتضوی (مترجم) کارل مارکس
ناشر: اختران - آذر 1402