خریداران به همراه کتاب زیر ...
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 10 مرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: رشد - 22 اسفند 1401
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1400
ناشر: ویرایش - 21 شهریور 1401
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 22 تیر 1401
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 بهمن 1400
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 16 بهمن 1401
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 13 آذر 1401
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 17 شهریور 1401
ناشر: روان - 16 فروردین 1401