خریداران به همراه کتاب زیر ...
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1401
1100000 ریال 990000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 1402
ناشر: ویرایش - 1401
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1401
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - آبان 1402
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 1402
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 1402
ناشر: ساوالان - 1402