خریداران به همراه کتاب زیر ...
هری اوسترین ولفسن، علی شهبازی (مترجم) هری اوسترین ولفسن
ناشر: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - تیر 1390
5500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کورنلیا رومر، امیرحسین اکبری شالچی (مترجم) کورنلیا رومر
ناشر: پازینه - مرداد 1388
آنه ماری شیمل، شهرام تقی زاده انصاری (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: المعی - مرداد 1390
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - دی 1401
سیدحسین نصر، احمد آرام (مترجم)، ناصر موفقیان (ویراستار) سیدحسین نصر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1402
محمودبن علی عزالدین کاشانی، جلال الدین همایی (مصحح) محمودبن علی عزالدین کاشانی
ناشر: زوار - مهر 1389
کیم نات، البرز پورجعفری (مترجم) کیم نات
ناشر: نشر ثالث - خرداد 1400
سیدحسین نصر، انشاء الله رحمتی (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: نشر نی - مهر 1402
جورج هارت، عباس مخبر (مترجم) جورج هارت
ناشر: نشر مرکز - آبان 1402
مانی صالحی علامه (مترجم)، میرچا الیاده(گردآورنده) مانی صالحی علامه (مترجم)
ناشر: شرکت نشر فراروان - اسفند 1402