خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - 1396
190000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علیرضا ملائی توانی، لاله خاکپور (ویراستار) علیرضا ملائی توانی
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
مایکل استنفورد، مسعود صادقی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: سمت - آبان 1402
ناشر: رشد - فروردین 1403
مری لین رامپولا، لی لا سازگار (مترجم) مری لین رامپولا
ناشر: آگاه - بهمن 1400
مایکل استنفورد، احمد گل محمدی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - شهریور 1400
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
ناشر: سوره مهر - دی 1394
ایسیدور خاراکسی، علی اصغر میرزایی (مترجم) ایسیدور خاراکسی
ناشر: ماهی - آذر 1392