خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - دی 1385
8500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسین رادنیا (مترجم) حسین رادنیا (مترجم)
ناشر: آییژ - آذر 1393
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - بهمن 1393
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - اردیبهشت 1394
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - دی 1395
ناشر: رسا - اسفند 1400
داود صادق صادق زاده اهری داود صادق صادق زاده اهری
ناشر: شهرآب - 1388
مایک کارسون، عطیه بطحایی (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار) مایک کارسون
ناشر: سیته - تیر 1397
اسکات سی اسکارفون، سعدالله علیزاده (مترجم)، عزیز جوانشیر (ویراستار) اسکات سی اسکارفون
ناشر: دانشگاه تبریز - شهریور 1392
رابرت ایمبرایل، اسماعیل نوری (مترجم)، لطیف احمدپور (مترجم) رابرت ایمبرایل
ناشر: ققنوس - تیر 1402