خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل کانینگهام، عبدالمجید عبدالباقی، احمدرضا اخوان صراف (مترجم) مایکل کانینگهام
ناشر: ارکان، موسسه علمی دانش پژوهان برین - 1383
15000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی خردمند علی خردمند
ناشر: چالش - آبان 1399
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - دی 1398
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
دارین زییر، محبوبه افاضلی (مترجم) دارین زییر
ناشر: سبزان، آمه - آبان 1392
ناشر: روزنگار - اردیبهشت 1385
علی نیک طالع علی نیک طالع
ناشر: چالش - مرداد 1396
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - بهمن 1400
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1402
محمد مساح محمد مساح
ناشر: چالش - دی 1398