خریداران به همراه کتاب زیر ...
کامی ژوفره اسپینوزی، رنه داوید، سیدحسین صفایی (مترجم) کامی ژوفره اسپینوزی
ناشر: میزان - 1399
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: گنج دانش - اسفند 1395
نجادعلی الماسی، لیلا محسنی (ویراستار) نجادعلی الماسی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1402
راب وایت، فیونا هینز، محسن کارخانه (مترجم)، فرید مخاطب قمی (مترجم)، علی سلیمی (مترجم) راب وایت
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - اسفند 1401
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - دی 1402
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
سیدحسین صفایی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 1401