خریداران به همراه کتاب زیر ...
راضیه علی یاری راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، پویند، ترقی - خرداد 1388
20000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فاطمه سادات رستگار، سجاد سقایی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش، ترقی، به آوران - خرداد 1390
فاطمه سادات رستگار، آتنا صمدی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش - خرداد 1386
فاطمه سادات رستگار، آتنا صمدی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش - 1386
راضیه علی یاری راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، کلک زرین، زیگورات - 1386
شورای ادبی و ویراستاری(گردآورنده) شورای ادبی و ویراستاری(گردآورنده)
ناشر: لوح دانش - بهمن 1391
سیداحمد میرزاده (ویراستار)، هادی بزدی ثانی (تهیه و تنظیم) سیداحمد میرزاده (ویراستار)
ناشر: آهنگ قلم - 1388
رحمان ملائی رحمان ملائی
ناشر: پخش دانش گستر - 1391
باب نورترون، گروه اکسپرتز (مترجم) باب نورترون
ناشر: کیفیت و مدیریت - 1384
افسانه مرادی شهریاری افسانه مرادی شهریاری
ناشر: دیده وران - شهریور 1392