خریداران به همراه کتاب زیر ...
فاطمه سادات رستگار، آتنا صمدی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش، پویند - آبان 1389
15000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مک فرسون، مایکل جی، سیمون گیرمولر، غلامرضا زرینی (مترجم)، سیدعباس میرزایی (مترجم)، فاطمه الهیان (مترجم) مک فرسون
ناشر: آییژ - شهریور 1389
راضیه علی یاری، سیدناصر گشتایی (ویراستار) راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، پویند، ترقی - خرداد 1388
کامیار کاظمی کامیار کاظمی
ناشر: پل، خلاق - بهمن 1389
راضیه علی یاری راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، پویند، ترقی - خرداد 1388
راضیه علی یاری راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، پویند - تیر 1388
راضیه علی یاری، سیدناصر گشتایی (ویراستار) راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش، پویند - تیر 1388
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - مهر 1392