خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون بیگ لو، رضا خوش کیش (مترجم) استیون بیگ لو
ناشر: الماس دانش - تیر 1381
20000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نص - مرداد 1389
حامد نفیسی، حسین عسکریان ابیانه، فرزاد رضوی حامد نفیسی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1402
علیرضا رضائی علیرضا رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - تیر 1390
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1401
محمدفرزان صباحی، نیما جمشیدی، هومن میرزاعلیان دستجردی، نگار میرشاهزاده محمدفرزان صباحی
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1392
ناصر پلنگی ناصر پلنگی
ناشر: سروش - اردیبهشت 1399
پیتردمیانوویچ اوسپنسکی، مجید آصفی (مترجم) پیتردمیانوویچ اوسپنسکی
ناشر: کلام شیدا (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کلام شیدا) - فروردین 1386
فیوناالسا دنت، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) فیوناالسا دنت
ناشر: آدینه - شهریور 1395
بهنام محمدپناه بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان - آبان 1395