خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان هیز، اسدالله کردنائیج (مترجم) جان هیز
ناشر: کتاب مهربان نشر - آذر 1394
2200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رالف.دی استیسی، مهزیار کاظمی موحد (مترجم)، مصطفی جعفری (مترجم) رالف.دی استیسی
ناشر: رسا - دی 1400
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1394
فردآر دیوید، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
ری برکو، اندرو ولوین، دارلین ولوین، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) ری برکو
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1393
سلیمان ایران زاده، عیسی صباحی سلیمان ایران زاده
ناشر: فروزش - مرداد 1398
جفری ای ملو، حامد دهقانان (مترجم) جفری ای ملو
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1395
محمدسعید تسلیمی محمدسعید تسلیمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1391
مایکل کریسپ، غلامحسین خانقایی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) مایکل کریسپ
ناشر: نسل نو اندیش - مهر 1389
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - آبان 1399