خریداران به همراه کتاب زیر ...
حمزه گنجی حمزه گنجی
ناشر: ساوالان - 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: کتابخانه طهوری - 1402
استیون نوولا، اکبر سلطانی (مترجم) استیون نوولا
ناشر: اختران - 1402
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
ویلیام کریستوفر کرین، غلامرضا خوی نژاد (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 1402
ناشر: ویرایش - بهمن 1401
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1401
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 1402
سیدعلی حائری روحانی سیدعلی حائری روحانی
ناشر: سمت - 1402