خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلکس فرگوسن آلکس فرگوسن
ناشر: صانعی شهمیرزادی - بهمن 1394
160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) جان مک موری
ناشر: نوپردازان - مهر 1401
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
جیمزگاست اسکوفرونیک، جان کمرون، عباس تکاور (مترجم) جیمزگاست اسکوفرونیک
ناشر: آییژ - بهمن 1401
ابراهیم اصلانی ابراهیم اصلانی
ناشر: دوران - فروردین 1391
مری اتکینسون، گری هورنبی، اکبر رهنما (مترجم)، محمد فریدی (مترجم) مری اتکینسون
ناشر: آییژ - مرداد 1388
ناشر: دانژه - مهر 1388
حسین بن عبدالله ابن سینا، اکبر داناسرشت (مترجم)، فرید قاسملو (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: المعی - اسفند 1392
ارجمند مهربانی، ابوالفضل محبی ارجمند مهربانی
ناشر: ارکان - 1383
ژول ورن ژول ورن
ناشر: قصه پرداز، دبیر - اسفند 1393