خریداران به همراه کتاب زیر ...
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - شهریور 1402
2950000 ریال 2655000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: گسترش علوم پایه - خرداد 1401
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - شهریور 1402
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - بهمن 1401
منصور مومنی، عادل آذر منصور مومنی
ناشر: سمت - 1402
فیض الله شیرازی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی (ویراستار)، فریما نوروش (ویراستار) فیض الله شیرازی
ناشر: صفار - مهر 1401
حسن اسماعیل پور(گردآورنده) حسن اسماعیل پور(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - بهمن 1398
اوئن فیلیپس، چارلز موریس، اکبر کمیجانی (مترجم) اوئن فیلیپس
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1397
ناشر: ترمه - دی 1398