خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: فن آوران - خرداد 1388
20000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 1399
ایان والاس، همایون لاهیجانیان (مترجم) ایان والاس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - دی 1395
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: فن آوران، مهرازان - اسفند 1388
هربرت هیکس، ری گولت، گوئل کهن (مترجم) هربرت هیکس
ناشر: اطلاعات - مرداد 1402
حسن امیربیگی حسن امیربیگی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1400
ناشر: فن آوران - خرداد 1388
نیکلاس باهر، حجت الله رضازاده (مترجم) نیکلاس باهر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1397
ناشر: فن آوران - خرداد 1388