خریداران به همراه کتاب زیر ...
جوزف مورفی، هوشیار رزم آزما (مترجم) جوزف مورفی
ناشر: سپنج - مرداد 1395
520000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کورت تپرواین، علی اصغر شجاعی (مترجم) کورت تپرواین
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1399
ادوارد دوبونو ادوارد دوبونو
ناشر: اختران - مرداد 1399
خوزه آنتونیو پ.دا سیلوا خوزه آنتونیو پ.دا سیلوا
ناشر: نقش و نگار - تیر 1399
ادوارد دوبونو، بدری نیک فطرت (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: خاتون - اردیبهشت 1385
وین دبلیو. دایر، محمدرضا آل یاسین (مترجم) وین دبلیو. دایر
ناشر: هامون - آذر 1401
روبرت توکه، ساعد زمان (مترجم) روبرت توکه
ناشر: ققنوس - آذر 1399
جفری مارکزیک، دیوید دمانتو، دیوید فستینگر، مریم خسروی (مترجم)، داود حاتمی (ویراستار)، هادی مرجایی (ویراستار) جفری مارکزیک
ناشر: چاپار، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - اردیبهشت 1391
عبدالکریم قریب(گردآورنده) عبدالکریم قریب(گردآورنده)
ناشر: اختران - بهمن 1400
ادوارد دوبونو، مرجان فرجی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: جوانه رشد - شهریور 1392