خریداران به همراه کتاب زیر ...
پیتر سنگه، محمد روشن (مترجم)، حافظکمال هدایت (مترجم)، مجتبی سلیمانیها (ویراستار) پیتر سنگه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - بهمن 1400
4000000 ریال 3600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا شعبانعلی محمدرضا شعبانعلی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1401
دن آریلی، سیدامیرحسین میرابوطالبی (مترجم) دن آریلی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - دی 1400
دیوید اگیلوی، رویا گذشتی (مترجم) دیوید اگیلوی
ناشر: سیته - آبان 1401
جان استرمن، کورش برارپور (مترجم)، پریسا موسوی اهرنجانی (مترجم)، بنفشه بهزاد (مترجم)، مرضیه امامی (مترجم)، لاله رضایی عدل (مترجم)، حسن فغانی (مترجم)، علینقی مشایخی(مقدمه) جان استرمن
ناشر: سمت - آبان 1402
ناشر: ترمه - 1402
دیوید م. ساندرس، جان مینتون، روی لویستکی، براس بارن، محمدجواد نائیجی (مترجم)، محمدرضا حسومیان (مترجم)، نیاز یعقوبشاهی (ویراستار) دیوید م. ساندرس
ناشر: اختران - شهریور 1402
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مرداد 1395
جان سی. ماکسول، معین خانلری (مترجم) جان سی. ماکسول
ناشر: ابوعطا - خرداد 1402
مجتبی کاشانی، علی کیال (ویراستار) مجتبی کاشانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1400