خریداران به همراه کتاب زیر ...
پیتر سنگه، محمد روشن (مترجم)، حافظکمال هدایت (مترجم)، مجتبی سلیمانیها (ویراستار) پیتر سنگه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - بهمن 1400
4000000 ریال 3600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1403
راسل لینکلن اکاف، تقی ناصرشریعتی (مترجم)، اسماعیل مردانی گیوی (مترجم)، سیاوش مریدی (مترجم) راسل لینکلن اکاف
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مرداد 1401
پیترفردیناند دروکر، محمود طلوع (مترجم)، ابوالقاسم معینی (ویراستار) پیترفردیناند دروکر
ناشر: رسا - بهمن 1393
جیمز هیگینز، محمود احمدپورداریانی (مترجم) جیمز هیگینز
ناشر: امیرکبیر - مهر 1401
ماکس اچ. بیزرمن، دان ای. مور، علی سرزعیم (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار) ماکس اچ. بیزرمن
ناشر: کرگدن - مهر 1402
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس، مرکز کارآفرینی ستکا - خرداد 1401
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1402
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1398