خریداران به همراه کتاب زیر ...
دانیل گلمن، نسرین پارسا (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: رشد - خرداد 1401
2800000 ریال 2520000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جین گریوز، تراویس برادبری، مهدی گنجی (مترجم) جین گریوز
ناشر: ساوالان - 1401
دانیل گلمن، نسرین پارسا (مترجم)، گروه علمی رشد (ویراستار) دانیل گلمن
ناشر: رشد - 1391
جان گاتمن، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، داوود عرب قهستانی (ویراستار)، دانیل کلمن(مقدمه) جان گاتمن
ناشر: رشد - 1399
مارتین سلیگمن، فروزنده داورپناه (مترجم)، میترا محمدی (مترجم) مارتین سلیگمن
ناشر: رشد - 1402
مرتضی ترخان، منصور بیرامی، حسن شمس، حسن عبداله زاده، محمدعلی گودرزی مرتضی ترخان
ناشر: ارجمند - 1402
مارتین.ای.پی سلیگمن، مصطفی تبریزی (مترجم)، رامین کریمی (مترجم) مارتین.ای.پی سلیگمن
ناشر: دانژه - 1402
دانیل گلمن، هوشیار رزم آزما (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: لیوسا - آذر 1399
کارول اس. دوک، شهلا ثریاصفت (مترجم)، مریم قیاسوند (ویراستار) کارول اس. دوک
ناشر: نوین توسعه - آذر 1402