خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: رشد - بهمن 1400
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1401
ویلیام کریستوفر کرین، غلامرضا خوی نژاد (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 1402
ناشر: ویرایش - 1401
ناشر: ساوالان - 1402
ناشر: رشد - 1401
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 1402
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401