خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: بعثت - مهر 1389
2800000 ریال 1600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 1402
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 1402
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
ادوارد سارافینو، حسن افتخاراردبیلی (مترجم)، سیدعلی احمدی ابهری (مترجم)، ابوالقاسم جزایری (مترجم)، فروغ شفیعی (مترجم)، پریوش قوامیان (مترجم)، غلامرضا گرمارودی (مترجم)، علی منتظری مقدم (مترجم)، الهه میرزایی (مترجم)، ابوالحسن ندیم (مترجم) ادوارد سارافینو
ناشر: رشد - 1402
مریم سیف نراقی، عزت الله نادری مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران (رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - آذر 1401
ناشر: ویرایش - 1402
رابرت آلن هارپر، آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وجیهه داودآبادی (ویراستار) رابرت آلن هارپر
ناشر: رشد - 1400
ناشر: رشد - 1401
آنتونی جیمز کرتیس، علی فتحی آشتیانی (مترجم)، هادی عظیمی آشتیانی (مترجم) آنتونی جیمز کرتیس
ناشر: بعثت - آذر 1389