خریداران به همراه کتاب زیر ...
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1402
2500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آدریان بیژن، جواد ابوالفضلی اصفهانی (مترجم)، وحید اطمینان (مترجم) آدریان بیژن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1398
مهدی صنیعی نژاد مهدی صنیعی نژاد
ناشر: دانش نگار - بهمن 1398
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دی 1397
فرانک اینکروپرا، دیویدپی. دویت فرانک اینکروپرا
ناشر: آوند دانش، شرکت همراه علم - مهر 1395
جان آ دافی، ویلیام آ بکمن، یاسر طاهری (مترجم)، مهران دیبا (مترجم)، فرهاد مختاری (مترجم) جان آ دافی
ناشر: نوآور - 1397
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1402
عباس علی محمدی عباس علی محمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1389
جوزف ماک اسمیت، هندریک ون نس، مایکل ابوت، محمود ثنائی زاده (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) جوزف ماک اسمیت
ناشر: نوپردازان - تیر 1397