خریداران به همراه کتاب زیر ...
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1402
2500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، مجید ملکی (ویراستار) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - مرداد 1393
سوهس پتنکار، محمد مقیمان (مترجم)، اسماعیل خوشروان (ویراستار) سوهس پتنکار
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1400
تقی شفیعی، محمود برنجکوب (ویراستار) تقی شفیعی
ناشر: شیخ بهایی - تیر 1396
اصغر کرایه چیان اصغر کرایه چیان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1398
آرش امیدوار، سعید جبلی فرد (مترجم)، رسول رهگذر (مترجم) آرش امیدوار
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1382
بهمن مهری بهمن مهری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1396
اوکتاو لونسپیل، مرتضی سهرابی (مترجم) اوکتاو لونسپیل
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1400
کریستوفر کوتیتاس، احمد طاهرشمسی (مترجم) کریستوفر کوتیتاس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فروردین 1401
هاجر امانی (گردآورنده)، داود شکوهی نیا (گردآورنده) هاجر امانی (گردآورنده)
ناشر: اشراقی، صفار - خرداد 1391