خریداران به همراه کتاب زیر ...
عبدالله جوادی آملی، سعید بندعلی مرقی (ویراستار)، محمود لطیفی(تهیه و تنظیم) عبدالله جوادی آملی
ناشر: اسراء - تیر 1402
1750000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدسعید عطارنژاد (مترجم) محمدسعید عطارنژاد (مترجم)
ناشر: آدینه - 1383
سیدعبدالحسین دستغیب سیدعبدالحسین دستغیب
ناشر: هاتف - مرداد 1389
محمد بهشتی(به اهتمام)، علیرضا اعرافی(زیرنظر)، مهدی ابوجعفری(به اهتمام)، علی نقی فقیهی(به اهتمام) محمد بهشتی(به اهتمام)
ناشر: سمت - شهریور 1402
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی، محمدجعفر پاک سرشت، علی اکبر حسینی، حسین ایرانی علیمحمد کاردان
ناشر: سمت - اردیبهشت 1402
سنا ثقفی سنا ثقفی
ناشر: مهرستان - تیر 1400
جرالد کوری، ماریان اشنایدر کوری، بایرامعلی رنجگر (مترجم)، حمیدرضا حسین شاهی برواتی (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم)، سیف الله بهاری (مترجم) جرالد کوری
ناشر: روان - آذر 1402
سیدحسین صفایی، اسدالله امامی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 1401
رابرت آلن هارپر، آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وجیهه داودآبادی (ویراستار) رابرت آلن هارپر
ناشر: رشد - 1400
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401