خریداران به همراه کتاب زیر ...
یوسف اباذری یوسف اباذری
ناشر: طرح نو - 1398
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تامس آو. لیندلف، برایان تیلور، عبدالله گیویان (مترجم) تامس آو. لیندلف
ناشر: همشهری - 28 اسفند 1397
پیر بوردیو، توماس مک کارتی، اندرو آراتو، پل هریسون، رابرت هولاب، هارو مولر، ویلیام راش، اچ.جی هیل، رندل کالینز، مراد فرهادپور (مترجم)، سایه میثمی (مترجم)، یوسف اباذری (مترجم)، هاله لاجوردی (مترجم)، سیدعلی مرتضویان (مترجم)، شهرام پرستش (مترجم)، مریم رفعت جاه (مترجم)، رضا مصیبی (مترجم) پیر بوردیو
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 29 خرداد 1390
لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لوک بدار
ناشر: ساوالان - 9 دی 1400
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 19 خرداد 1389
فریتس پاپنهایم، مجید مددی (مترجم) فریتس پاپنهایم
ناشر: آگه - 1397
موریس رابرت استاین(گردآورنده)، آرتورج ویدیچ(گردآورنده) موریس رابرت استاین(گردآورنده)
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 17 آبان 1397
ناشر: نگاه معاصر - 19 مهر 1400
آنتونی گیدنز آنتونی گیدنز
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1397