خریداران به همراه کتاب زیر ...
یوسف اباذری یوسف اباذری
ناشر: طرح نو - دی 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامرضا شهری غلامرضا شهری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1401
لوک لامارش، ژوزه دزیل، لوک بدار، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لوک لامارش
ناشر: ساوالان - 1401
مهدی محسنیان راد، محسن سلسله (ویراستار) مهدی محسنیان راد
ناشر: چاپار، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - 1390
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - دی 1401
کیمبل وایلز، محمدعلی طوسی (مترجم) کیمبل وایلز
ناشر: بازتاب - 1400
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1395
ناشر: نقش و نگار، فلسفه - آذر 1399
ناشر: رشد - 1401