خریداران به همراه کتاب زیر ...
مرتضی کسمائی، محمد احمدی نژاد (ویراستار) مرتضی کسمائی
ناشر: خاک - اسفند 1392
1580000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: سیمای دانش، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دی 1401
وحید قبادیان، نرگس مرآت (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1402
فرانک چینگ، علیرضا تغابنی (مترجم)، سیده صدیقه قویدل (مترجم) فرانک چینگ
ناشر: کتاب وارش - 1401
جیمزوی. ونتلینگ، حبیب قاسمی (مترجم) جیمزوی. ونتلینگ
ناشر: کتابکده کسری - بهمن 1401
مرتضی صدیق مرتضی صدیق
ناشر: کلهر - اردیبهشت 1398
محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری (ویراستار) محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران - 1400
محمدیوسف کیانی(گردآورنده) محمدیوسف کیانی(گردآورنده)
ناشر: سمت - تیر 1402
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - فروردین 1399