خریداران به همراه کتاب زیر ...
پری ناز مرعشی (گردآورنده) پری ناز مرعشی (گردآورنده)
ناشر: فرهنگ جامع - شهریور 1393
70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غزاله روحانی، ولی الله مظفریان (ویراستار)، محمدحسین جزیره ای (ویراستار)، محمد صفوی (ویراستار) غزاله روحانی
ناشر: آییژ - آذر 1394
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - فروردین 1392
نانسی لثچینسکی، محسن کافی (مترجم) نانسی لثچینسکی
ناشر: آییژ - آبان 1395
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - اسفند 1396
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - آذر 1393
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - اردیبهشت 1394
ریچارد بیرد، جکی ماتئوس، اندرو میکولاجسکی، سهیلا نوری (مترجم)، علیرضا نوری (مترجم)، سمیرا نوری (مترجم)، ماشاالله آپادانا (ویراستار) ریچارد بیرد
ناشر: آییژ - مهر 1388
رضا شاطریان(گردآورنده) رضا شاطریان(گردآورنده)
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند 1394