خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سمت - دی 1401
1670000 ریال 1503000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سمت - دی 1401
ناشر: سمت - دی 1401
یحیی حساس یگانه یحیی حساس یگانه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1402
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1402
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، سید مصطفی سید حسینی، مهتاب جهرومی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1402
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد عبدزاده، امید فرجی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - آذر 1402
ناشر: سازمان حسابرسی - آذر 1401
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
محمدرضا نیک بخت، زهرا دیانتی دیلمی محمدرضا نیک بخت
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1401