خریداران به همراه کتاب زیر ...
ژاله آموزگاریگانه ژاله آموزگاریگانه
ناشر: سمت - آبان 1402
600000 ریال 540000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1398
جمشید آزادگان جمشید آزادگان
ناشر: سمت - اسفند 1401
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - اسفند 1401
محمدعلی اسلامی ندوشن محمدعلی اسلامی ندوشن
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مهر 1401
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - خرداد 1400
ایسرائیل فینکلشتاین، نیل آشر سیلبرمن ایسرائیل فینکلشتاین
ناشر: سبزان - مهر 1395
مانی صالحی علامه (مترجم)، پی یر گریمال (زیرنظر) مانی صالحی علامه (مترجم)
ناشر: مهاجر - فروردین 1391
ناشر: مهاجر - فروردین 1391
حسن احمدی گیوی، اسماعیل حاکمی، یدالله شکری هراتی، سیدمحمود طباطبایی اردکانی حسن احمدی گیوی
ناشر: سمت - شهریور 1402