خریداران به همراه کتاب زیر ...
کتلین ام. نوتزن، جوزف همیل، سیروس چوبینه (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حمید محبی (ویراستار) کتلین ام. نوتزن
ناشر: سمت - شهریور 1402
2400000 ریال 2160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون جی. کتائیان، رابرت رابرگز، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) استیون جی. کتائیان
ناشر: سمت - مرداد 1402
استیون جی. کتائیان، رابرت رابرگز، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) استیون جی. کتائیان
ناشر: سمت - اسفند 1401
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آبان 1401
دیوید کاستیل، جک اچ. ویلمور، فاطمه سلامی (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، ضیاء الدین معینی (مترجم)، فرهاد رحمانی نیا (مترجم)، حمید رجبی (مترجم) دیوید کاستیل
ناشر: مبتکران - آبان 1402
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - اسفند 1400
ویلیام جی. کرامر، مایکل آر دسچنز، استیون جی فلک، شهرزاد اصغری (مترجم)، پری ناز پرهیزگاری (مترجم)، سمیه کاشرفی فرد (مترجم)، سارا حجتی (مترجم)، فرهاد دریانوش (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، فرزاد سارابیگی (مترجم) ویلیام جی. کرامر
ناشر: حتمی - آبان 1399
آر.تی فلوید، حمید طباطبایی (مترجم)، امیرمحمد بهروزعابدینی (مترجم) آر.تی فلوید
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - فروردین 1400
استیفن پی رابینز، دیوید ای دی سنزو، سید محمد اعرابی (مترجم)، محمد علی حمیدرفیعی (مترجم) استیفن پی رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
کارل ریموند پوپر، عباس باقری (مترجم) کارل ریموند پوپر
ناشر: نشر نی - مهر 1401