خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1399
170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
صادق ملک شهمیرزادی، عادله مشایخی (ویراستار) صادق ملک شهمیرزادی
ناشر: سمت - مهر 1402
علی سامی علی سامی
ناشر: سمت - مهر 1402
یوزف ولسکی، مرتضی ثاقب فر (مترجم) یوزف ولسکی
ناشر: ققنوس - تیر 1402
تورج دریایی، مرتضی ثاقب فر (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - تیر 1402
آملی کورت، مرتضی ثاقب فر (مترجم) آملی کورت
ناشر: ققنوس - آذر 1401
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
یوزف ویزه هوفر، مرتضی ثاقب فر (مترجم) یوزف ویزه هوفر
ناشر: ققنوس - 1402
خداداد رضاخانی (مترجم)، سجاد امیری باوندپور (مترجم)، نگین میری (ویراستار) خداداد رضاخانی (مترجم)
ناشر: حکمت سینا - فروردین 1401
ماریا بروسیوس، هایده مشایخ (مترجم) ماریا بروسیوس
ناشر: ماهی - آبان 1402