خریداران به همراه کتاب زیر ...
شهریار حسن زاده شهریار حسن زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوی) - شهریور 1398
70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سارا طهرانیان (مترجم) سارا طهرانیان (مترجم)
ناشر: کتاب خورشید - آذر 1393
یوهان ولف گانگ فون گوته، شجاع الدین شفا (مترجم)، محمد رفیعی مهرآبادی (ویراستار) یوهان ولف گانگ فون گوته
ناشر: نخستین - خرداد 1387
هوشنگ وصال هوشنگ وصال
ناشر: مهاجر - 1381
ناصر نیکوبخت ناصر نیکوبخت
ناشر: سمت - دی 1402
سهیلا بسکی سهیلا بسکی
ناشر: نیلوفر - دی 1384
شهپر اویسی شهپر اویسی
ناشر: علم - خرداد 1385
ماریو مونته فورته تولدو، قاسم صنعوی (مترجم) ماریو مونته فورته تولدو
ناشر: نشر ثالث - خرداد 1397
آنری ورنوی، سیف الله گلکار (مترجم) آنری ورنوی
ناشر: نشر ثالث - دی 1398