خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل استنفورد، مسعود صادقی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: سمت - آبان 1402
2380000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سمت - مهر 1402
حسینعلی نوذری (تدوین) حسینعلی نوذری (تدوین)
ناشر: طرح نو - 1387
تامس ساموئل کوهن، سعید زیباکلام (مترجم)، مریم جابر (ویراستار) تامس ساموئل کوهن
ناشر: سمت - مهر 1402
محمدصادق سجادی، هادی عالم زاده محمدصادق سجادی
ناشر: سمت - دی 1401
حسن احمدی گیوی، اسماعیل حاکمی، یدالله شکری هراتی، سیدمحمود طباطبایی اردکانی حسن احمدی گیوی
ناشر: سمت - شهریور 1402
مایکل استنفورد، احمد گل محمدی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
آنتونی براندیج، محمد غفوری (مترجم)، محمدابراهیم باسط (ویراستار) آنتونی براندیج
ناشر: سمت - دی 1402
یرواند آبراهامیان، بهرنگ رجبی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1401