خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 10 تیر 1393
60000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویندی درایدن، مایکل نینان، حمید یعقوبی (مترجم)، معصومه کریمی (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: ارجمند - 1392
رابرت ال. لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) رابرت ال. لیهی
ناشر: کتاب ارجمند - 22 شهریور 1401
مارجوری ویشار، جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) مارجوری ویشار
ناشر: کتاب ارجمند - 19 اسفند 1401
جسی رایت، داگلاس تورکینگتون، دیویدجی کینگدان، مونیکا رامیرزباسکو، آتوسا فرمند (مترجم)، حبیب الله قاسم زاده (مقدمه) جسی رایت
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 28 خرداد 1390
ژانت زارب، حسن حمیدپور (مترجم) ژانت زارب
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 اسفند 1390
انجمن روانپزشکی آمریکا، محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
ویندی درایدن، مایکل نینان، سیدعلی حسینی المدنی (مترجم)، هانیه کاتوزیان (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: رشد فرهنگ - 4 تیر 1390
الکس پاتاکس، علی محمد گودرزی (مترجم)، سمیره احمدی (مترجم) الکس پاتاکس
ناشر: رسا - 21 آذر 1389
جودیت بک، آرون بک، آرتور فریمن، رابرت لی هی، مگ گلوهوسکی، استفان هالند، رویا جلالی، مک گلوسکی، حسن حمیدپور (مترجم) جودیت بک
ناشر: ارجمند - 8 آذر 1388