خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدصادق شجاعی، محمد پورصباغ، محمدهادی خالقی (ویراستار)، محمد باقری زاده اشعری (ویراستار) محمدصادق شجاعی
ناشر: دار الحدیث - مرداد 1397
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل گلمن، نسرین پارسا (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: رشد - خرداد 1401
جین گریوز، تراویس برادبری، مهدی گنجی (مترجم) جین گریوز
ناشر: ساوالان - 1401
آلن کار، باقر ثنائی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم) آلن کار
ناشر: سخن - بهمن 1399
جینا ال مگیار-موئی، فرید براتی سده (مترجم) جینا ال مگیار-موئی
ناشر: رشد - 1401
ناشر: رشد - فروردین 1401
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 1402
حمزه گنجی، مسعود بابازاده حمزه گنجی
ناشر: ساوالان - آذر 1400
محمدصادق شجاعی، محمدرضا سالاری فر محمدصادق شجاعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - خرداد 1394