خریداران به همراه کتاب زیر ...
ارنستو چه گوارا، بهمن دهگان (مترجم) ارنستو چه گوارا
ناشر: خوارزمی - فروردین 1389
2200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اندرو سینکلر اندرو سینکلر
ناشر: آشیان - فروردین 1395
خورخه کاستانیدا، بیژن اشتری (مترجم) خورخه کاستانیدا
ناشر: نشر ثالث - تیر 1402
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - مهر 1400
گریگوری برگمن، علی اکبر غفاری صفت (مترجم) گریگوری برگمن
ناشر: کویر - دی 1399
ارنستو چه گوارا، قاسم صنعوی (مترجم) ارنستو چه گوارا
ناشر: گل آذین - آذر 1401
استیون هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
کسنوفون، محمدحسن لطفی (مترجم) کسنوفون
ناشر: خوارزمی - آبان 1398
نلسون ماندلا، مهوش غلامی (مترجم) نلسون ماندلا
ناشر: اطلاعات - اردیبهشت 1403
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: نشر ثالث - آبان 1401