خریداران به همراه کتاب زیر ...
حبیب الله بیات، جلال صادقیان، سیامک فیضی، واهه نرسیسیان حبیب الله بیات
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اردیبهشت 1393
85000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حبیب الله بیات حبیب الله بیات
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1399
محمدکریم بیرامی، محمدحسن ادریسی (ویراستار) محمدکریم بیرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1401
محمد شریعت پناهی محمد شریعت پناهی
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1398
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - خرداد 1401
دهانانجی وی گارد، قدرت سپیدنام (مترجم) دهانانجی وی گارد
ناشر: علوم رایانه - دی 1401
ایرج هشیاری، محمدجاوید جلیلی ایرج هشیاری
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - مرداد 1392
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 1399
آلن ویلسکی، آلن اوپنهایم آلن ویلسکی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1400