خریداران به همراه کتاب زیر ...
مهدی نجابتی مهدی نجابتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1388
1490000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1395
مهدی نجابتی مهدی نجابتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1401
ابراهیم برزگر ابراهیم برزگر
ناشر: سمت - مرداد 1402
محمدرضا پاسبان محمدرضا پاسبان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1401
منصور سیدسجادی منصور سیدسجادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1392
حسن حسنی حسن حسنی
ناشر: سمت - دی 1402
ویلیام ولز، جان برنت، ساندراارنست موریارتی، سینا قربانلو (مترجم)، بهادر باقری (ویراستار)، علی فروزفر (ویراستار)، علیرضا حسنی (ویراستار) ویلیام ولز
ناشر: مبلغان - اردیبهشت 1392
سرجیو زیمن، سینا قربانلو (مترجم)، وازگن سرکیسیان (ویراستار) سرجیو زیمن
ناشر: مبلغان - اردیبهشت 1387
اریک فروم، فیروز جاوید (مترجم) اریک فروم
ناشر: اختران - اسفند 1401