خریداران به همراه کتاب زیر ...
عبدالله نصری عبدالله نصری
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1399
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1385
شهلا المعی (مترجم)، اوژن وبر(گردآورنده) شهلا المعی (مترجم)
ناشر: المعی - آذر 1402
ناشر: ارسباران - 1402
وین ویتن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) وین ویتن
ناشر: روان - مهر 1401
مهرزاد حمیدی، مریم فکوریان (ویراستار) مهرزاد حمیدی
ناشر: بامداد کتاب - آبان 1402
احمد خاتمی احمد خاتمی
ناشر: پایا - اسفند 1397
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 1402
استفن کینزر، محمدحسین آهویی (مترجم) استفن کینزر
ناشر: نشر ثالث - مهر 1402
زهرا اهری، سیدمحسن حبیبی زهرا اهری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد 1394