خریداران به همراه کتاب زیر ...
ایان والاس، همایون لاهیجانیان (مترجم) ایان والاس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 1399
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - دی 1395
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: فن آوران، مهرازان - اسفند 1388
احسان الله حبیبی، مجید علیزاده احسان الله حبیبی
ناشر: فن آوران - مرداد 1394
حسن امیربیگی حسن امیربیگی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1400
دیوید دویت، فرانک این کروپرا، علی اصغر رستمی (مترجم) دیوید دویت
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1393
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389