خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرید زکریا فرید زکریا
ناشر: اطلاعات - مهر 1397
180000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه معاصر - 1398
ناشر: ترمه - 1402
جرج ا. اکرلاف، ریچل ای. کرانتون جرج ا. اکرلاف
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1395
ناشر: پشوتن - آبان 1392
هایمن پی. مینسکی، مهدی تقوی (مترجم) هایمن پی. مینسکی
ناشر: کتابخانه فروردین - اسفند 1391
فرد گلیهی فرد گلیهی
ناشر: کتابخانه فروردین - مرداد 1395
جان کولمن، یحیی شمس (مترجم) جان کولمن
ناشر: فیروزه - اسفند 1401
ایان بیتمن، گری ترنر، دیویدویلیام پیرس، سیاوش دهقانیان (مترجم)، عوض کوچکی (مترجم)، علی کلاهی اهری (مترجم) ایان بیتمن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1388
ناشر: نقش و نگار - فروردین 1400